О проекте закона Кировской области № 190-7 «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» (1-е чтениех)

Проект закона № 190-7

«Об исполнении областного бюджета за 2022 год»

За
29
Против
1
Воздержались
1
Дата и время голосования
25.05.2023, 13:36
Мотайте, чтобы смотреть дальше
ДепутатФракцияГолос
Александрова Е.В. ЕРЗа
Аракелян С.М. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Береснев Р.А. ЕРЗа
Бибиков И.Н. ЕРЗа
Бикалюк А.А. СРВоздерж.
Борисова О.Н. СРЗа
Бурханов И.Ф. ЕРЗа
Веснин Б.Г. ЕРЗа
Горшкова Е.В. ЕР
Джамалудинов К.А. КПРФ
Дорофеев П.О. СРЗа
Ердякова Т.Л. За
Иванишин А.Ю. ЕРЗа
Киселев С.Н. ЕРЗа
Ковязин М.Н. СРЗа
Маликов А.А. ЕР
Мамаев С.П. КПРФПротив
Марков А.Д. РППзССЗа
Медведков В.И. ЕРЗа
Метелев В.В. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Нургалеев Р.Р. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Платунова Т.В. За
Понарьев В.А. ЛДПР
Потапенко А.Ю. ЕРЗа
Редькина О.А. СРЗа
Русских Д.М. СРЗа
Русских К.Л. СРЗа
Скурихина А.М. НЛ
Соломенников Н.М. ЕРЗа
Страбыкин И.В. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Тырыкина О.Е. ЛДПР
Уткин А.Н. ЕРЗа
Чурин С.А. ЕРЗа
Шабалин Н.В. ЕР
Шулаев В.Л. ЕР