О проекте закона Кировской области № 548-6 «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Кировской области» (2-е чтение)

За
33
Против
5
Воздержались
6
Дата и время голосования
15.07.2021, 14:17
Мотайте, чтобы смотреть дальше
Депутат Фракция Голос
Александрова Е.В. ЕР За
Балыбердин Ю.А. ЕР За
Басюк В.В. ЕР За
Березин О.Ю. ЕР
Большаков И.Н. ЕР За
Букарев Р.Е. ЕР За
Бурханов И.Ф. ЕР За
Воронина И.В. ЕР За
Воронков М.Ю. ЕР За
Гозман К.М. ЕР За
Головков С.С. ЛДПР
Гончаров Г.А. ЕР За
Гущин С.С. ЕР За
Дорофеев П.О. СР Воздерж.
Злобин А.С. ЕР За
Каримуллина А.И. КПРФ
Киселев С.Н. ЕР За
Киселев Ф.Н. ЕР Против
Коврижных Н.П. ЛДПР Против
Коновалов Г.В. ЕР За
Костин В.А. ЛДПР Против
Лугинин Г.В. ЛДПР За
Маликов А.А. ЕР За
Малых И.С. ЕР Воздерж.
Мамаев С.П. КПРФ
Медведков В.И. ЕР За
Мельников А.К. ЛДПР Воздерж.
Метелёв В.В. ЕР За
Мешков Н.А. ЕР Воздерж.
Митюков В.В. ЕР За
Момцемлидзе С.Р. ЕР За
Морозова И.Г. ЕР За
Некрасов М.С. ЕР За
Нургалеев Р.Р. ЕР За
Ожегин Б.А. ЕР За
Перминова Е.А. ЕР За
Платунова Т.В. СР Воздерж.
Редькин С.А. СР За
Сандалов Л.В. КПРФ Воздерж.
Сергеев Д.В. ЕР За
Скворцов М.Т. СР
Суворов И.Н. ЕР За
Сураев Ф.В. СР
Сыкчина О.В. ЛДПР
Телицына Н.А. ЕР За
Терешков Ю.И. ЕР За
Титов Р.А. ЕР За
Тюлькин Н.Р. ЛДПР Против
Уткин А.Н. ЕР За
Чурин А.М. КПРФ
Шихова С.Ю. ЛДПР Против
Шулаев В.Л. ЕР
Яговкин В.В. ЕР За