О докладе «Об основных направлениях развития Кировской области в среднесрочной перспективе»

За
28
Против
1
Воздержались
2
Дата и время голосования
17.12.2021, 10:48
Мотайте, чтобы смотреть дальше

Депутат Фракция Голос
Аракелян С.М. ЕР За
Березин О.Ю. ЕР За
Береснев Р.А. ЕР За
Бибиков И.Н. ЕР За
Бикалюк А.А. СР Воздерж.
Борисова О.Н. СР
Бурханов И.Ф. ЕР За
Веснин Б.Г. ЕР
Горшкова Е.В. ЕР За
Джамалудинов К.А. КПРФ За
Дорофеев П.О. СР За
Ердякова Т.Л. СР
Иванишин А.Ю. ЕР За
Киселев С.Н. ЕР За
Ковязин М.Н. СР Против
Костин В.А. ЛДПР
Маликов А.А. ЕР За
Мамаев С.П. КПРФ За
Марков А.Д. РППзСС За
Медведков В.И. ЕР За
Метелев В.В. ЕР За
Морозова И.Г. ЕР За
Нургалеев Р.Р. ЕР
Перминова Е.А. ЕР За
Платунова Т.В. СР За
Понарьев В.А. ЛДПР
Потапенко А.Ю. ЕР За
Редькина О.А. СР
Русских Д.М. СР
Русских К.Л. СР Воздерж.
Скурихина А.М. НЛ За
Соломенников Н.М. ЕР За
Суворов И.Н. ЕР За
Терешков Ю.И. ЕР За
Титов Р.А. ЕР За
Тырыкина О.Е. ЛДПР
Уткин А.Н. ЕР За
Чурин С.А. ЕР За
Шабалин Н.В. ЕР За
Шулаев В.Л. ЕР За