О проекте закона Кировской области № 508-6 «О внесении изменений в отдельные законы Кировской области» (1-е чтение)

Проект закона № 508-6

«О внесении изменений в отдельные законы Кировской области»

За
50
Против
0
Воздержались
0
Дата и время голосования
25.03.2021, 11:16
Мотайте, чтобы смотреть дальше
Депутат Фракция Голос
Александрова Е.В. ЕР За
Балыбердин Ю.А. ЕР За
Басюк В.В. ЕР За
Березин О.Ю. ЕР За
Большаков И.Н. ЕР За
Букарев Р.Е. ЕР За
Бурханов И.Ф. ЕР За
Воронина И.В. ЕР За
Воронков М.Ю. ЕР За
Гозман К.М. ЕР За
Головков С.С. ЛДПР За
Гончаров Г.А. ЕР За
Гущин С.С. ЕР За
Дорофеев П.О. СР За
Злобин А.С. ЕР За
Каримуллина А.И. КПРФ За
Киселев С.Н. ЕР За
Киселев Ф.Н. ЕР
Коврижных Н.П. ЛДПР За
Коновалов Г.В. ЕР За
Костин В.А. ЛДПР За
Лугинин Г.В. ЛДПР За
Маликов А.А. ЕР За
Малых И.С. ЕР За
Мамаев С.П. КПРФ За
Медведков В.И. ЕР За
Мельников А.К. ЛДПР За
Метелёв В.В. ЕР За
Мешков Н.А. ЕР За
Митюков В.В. ЕР За
Момцемлидзе С.Р. ЕР За
Морозова И.Г. ЕР За
Некрасов М.С. ЕР За
Нургалеев Р.Р. ЕР За
Ожегин Б.А. ЕР За
Перминова Е.А. ЕР За
Платунова Т.В. СР За
Редькин С.А. СР
Сандалов Л.В. КПРФ За
Сергеев Д.В. ЕР За
Скворцов М.Т. СР
Суворов И.Н. ЕР За
Сураев Ф.В. СР За
Сыкчина О.В. ЛДПР За
Телицына Н.А. ЕР За
Терешков Ю.И. ЕР За
Титов Р.А. ЕР За
Тюлькин Н.Р. ЛДПР За
Уткин А.Н. ЕР За
Чурин А.М. КПРФ За
Шихова С.Ю. ЛДПР За
Шулаев В.Л. ЕР За
Яговкин В.В. ЕР За