Об утверждении членов Общественной палаты Кировской области от Законодательного Собрания Кировской области (кандидатура Лабазанова З.Г.)

За
39
Против
1
Воздержались
3
Дата и время голосования
15.07.2021, 13:11
Мотайте, чтобы смотреть дальше
Депутат Фракция Голос
Александрова Е.В. ЕР За
Балыбердин Ю.А. ЕР За
Басюк В.В. ЕР За
Березин О.Ю. ЕР За
Большаков И.Н. ЕР За
Букарев Р.Е. ЕР За
Бурханов И.Ф. ЕР За
Воронина И.В. ЕР За
Воронков М.Ю. ЕР За
Гозман К.М. ЕР За
Головков С.С. ЛДПР
Гончаров Г.А. ЕР За
Гущин С.С. ЕР За
Дорофеев П.О. СР За
Злобин А.С. ЕР За
Каримуллина А.И. КПРФ
Киселев С.Н. ЕР За
Киселев Ф.Н. ЕР За
Коврижных Н.П. ЛДПР
Коновалов Г.В. ЕР За
Костин В.А. ЛДПР
Лугинин Г.В. ЛДПР
Маликов А.А. ЕР За
Малых И.С. ЕР За
Мамаев С.П. КПРФ Воздерж.
Медведков В.И. ЕР За
Мельников А.К. ЛДПР Воздерж.
Метелёв В.В. ЕР За
Мешков Н.А. ЕР За
Митюков В.В. ЕР За
Момцемлидзе С.Р. ЕР За
Морозова И.Г. ЕР За
Некрасов М.С. ЕР За
Нургалеев Р.Р. ЕР За
Ожегин Б.А. ЕР За
Перминова Е.А. ЕР За
Платунова Т.В. СР Воздерж.
Редькин С.А. СР
Сандалов Л.В. КПРФ За
Сергеев Д.В. ЕР За
Скворцов М.Т. СР
Суворов И.Н. ЕР За
Сураев Ф.В. СР
Сыкчина О.В. ЛДПР Против
Телицына Н.А. ЕР За
Терешков Ю.И. ЕР За
Титов Р.А. ЕР За
Тюлькин Н.Р. ЛДПР
Уткин А.Н. ЕР За
Чурин А.М. КПРФ
Шихова С.Ю. ЛДПР За
Шулаев В.Л. ЕР За
Яговкин В.В. ЕР За