Об утверждении членов Общественной палаты Кировской области от Законодательного Собрания Кировской области (кандидатура Папырина В.Б.)

За
40
Против
3
Воздержались
1
Дата и время голосования
15.07.2021, 13:13
Мотайте, чтобы смотреть дальше
Депутат Фракция Голос
Александрова Е.В. ЕР За
Балыбердин Ю.А. ЕР За
Басюк В.В. ЕР За
Березин О.Ю. ЕР За
Большаков И.Н. ЕР За
Букарев Р.Е. ЕР За
Бурханов И.Ф. ЕР За
Воронина И.В. ЕР За
Воронков М.Ю. ЕР За
Гозман К.М. ЕР За
Головков С.С. ЛДПР
Гончаров Г.А. ЕР За
Гущин С.С. ЕР За
Дорофеев П.О. СР За
Злобин А.С. ЕР За
Каримуллина А.И. КПРФ
Киселев С.Н. ЕР За
Киселев Ф.Н. ЕР Против
Коврижных Н.П. ЛДПР
Коновалов Г.В. ЕР
Костин В.А. ЛДПР За
Лугинин Г.В. ЛДПР
Маликов А.А. ЕР За
Малых И.С. ЕР За
Мамаев С.П. КПРФ Против
Медведков В.И. ЕР За
Мельников А.К. ЛДПР За
Метелёв В.В. ЕР За
Мешков Н.А. ЕР Против
Митюков В.В. ЕР За
Момцемлидзе С.Р. ЕР За
Морозова И.Г. ЕР За
Некрасов М.С. ЕР За
Нургалеев Р.Р. ЕР За
Ожегин Б.А. ЕР За
Перминова Е.А. ЕР За
Платунова Т.В. СР За
Редькин С.А. СР
Сандалов Л.В. КПРФ За
Сергеев Д.В. ЕР За
Скворцов М.Т. СР
Суворов И.Н. ЕР За
Сураев Ф.В. СР
Сыкчина О.В. ЛДПР За
Телицына Н.А. ЕР За
Терешков Ю.И. ЕР За
Титов Р.А. ЕР Воздерж.
Тюлькин Н.Р. ЛДПР За
Уткин А.Н. ЕР За
Чурин А.М. КПРФ
Шихова С.Ю. ЛДПР За
Шулаев В.Л. ЕР За
Яговкин В.В. ЕР За