О проекте федерального закона № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»

За
29
Против
3
Воздержались
6
Дата и время голосования
28.10.2021, 14:26
Мотайте, чтобы смотреть дальше

Депутат Фракция Голос
Аракелян С.М. ЕР За
Березин О.Ю. ЕР
Береснев Р.А. ЕР За
Бибиков И.Н. ЕР За
Бикалюк А.А. СР За
Борисова О.Н. СР Против
Бурханов И.Ф. ЕР За
Веснин Б.Г. ЕР За
Горшкова Е.В. ЕР За
Джамалудинов К.А. КПРФ Против
Дорофеев П.О. СР За
Ердякова Т.Л. СР Воздерж.
Иванишин А.Ю. ЕР За
Киселев С.Н. ЕР За
Ковязин М.Н. СР Воздерж.
Костин В.А. ЛДПР
Маликов А.А. ЕР За
Мамаев С.П. КПРФ Против
Марков А.Д. РППзСС За
Медведков В.И. ЕР За
Метелев В.В. ЕР За
Морозова И.Г. ЕР За
Нургалеев Р.Р. ЕР За
Перминова Е.А. ЕР За
Платунова Т.В. СР За
Понарьев В.А. ЛДПР Воздерж.
Потапенко А.Ю. ЕР За
Редькина О.А. СР Воздерж.
Русских Д.М. СР Воздерж.
Русских К.Л. СР За
Скурихина А.М. НЛ За
Соломенников Н.М. ЕР За
Суворов И.Н. ЕР За
Терешков Ю.И. ЕР За
Титов Р.А. ЕР За
Тырыкина О.Е. ЛДПР Воздерж.
Уткин А.Н. ЕР За
Чурин С.А. ЕР За
Шабалин Н.В. ЕР За
Шулаев В.Л. ЕР За