О проекте закона Кировской области № 521-6 «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» (2-е чтение)

Проект закона № 521-6

«Об исполнении областного бюджета за 2020 год»

За
41
Против
2
Воздержались
3
Дата и время голосования
27.05.2021, 11:19
Мотайте, чтобы смотреть дальше
Депутат Фракция Голос
Александрова Е.В. ЕР За
Балыбердин Ю.А. ЕР За
Басюк В.В. ЕР За
Березин О.Ю. ЕР За
Большаков И.Н. ЕР За
Букарев Р.Е. ЕР За
Бурханов И.Ф. ЕР За
Воронина И.В. ЕР За
Воронков М.Ю. ЕР За
Гозман К.М. ЕР За
Головков С.С. ЛДПР
Гончаров Г.А. ЕР За
Гущин С.С. ЕР За
Дорофеев П.О. СР
Злобин А.С. ЕР За
Каримуллина А.И. КПРФ Против
Киселев С.Н. ЕР За
Киселев Ф.Н. ЕР За
Коврижных Н.П. ЛДПР За
Коновалов Г.В. ЕР За
Костин В.А. ЛДПР За
Лугинин Г.В. ЛДПР
Маликов А.А. ЕР За
Малых И.С. ЕР За
Мамаев С.П. КПРФ Против
Медведков В.И. ЕР За
Мельников А.К. ЛДПР За
Метелёв В.В. ЕР За
Мешков Н.А. ЕР За
Митюков В.В. ЕР За
Момцемлидзе С.Р. ЕР За
Морозова И.Г. ЕР За
Некрасов М.С. ЕР За
Нургалеев Р.Р. ЕР
Ожегин Б.А. ЕР За
Перминова Е.А. ЕР За
Платунова Т.В. СР Воздерж.
Редькин С.А. СР Воздерж.
Сандалов Л.В. КПРФ За
Сергеев Д.В. ЕР За
Скворцов М.Т. СР
Суворов И.Н. ЕР За
Сураев Ф.В. СР Воздерж.
Сыкчина О.В. ЛДПР
Телицына Н.А. ЕР За
Терешков Ю.И. ЕР За
Титов Р.А. ЕР За
Тюлькин Н.Р. ЛДПР
Уткин А.Н. ЕР За
Чурин А.М. КПРФ За
Шихова С.Ю. ЛДПР За
Шулаев В.Л. ЕР За
Яговкин В.В. ЕР За